Parella de nuvis a cavall

Encàrrec d’una figura de boda personalitzada per coronar el pastís nupcial d’aquesta parella.

Par_Bodes1    Par_Bodes2    Par_Bodes3    Par_Bodes4    Par_Bodes5